Seura

Hämeenlinnan Lentopallokerho ry on pelkästään nais-ja tyttölentopalloon erikoistunut urheiluseura.

Juniorilentopallo toimii Hämeenlinnan Lentopallokerho ry alaisuudessa omana juniorijaostonaan, joka vastaa omasta toiminnastaan ja taloudestaan tehden tiivistä yhteistyötä pääseuran kanssa.


Toiminta

Tarjota lentopallon harrastus- ja kilpailumahdollisuuksia pääasiassa Hämeenlinnan ja sen lähialueelta tuleville harrastajille. - tarjota mahdollisuus lentopallon harrastamiseen eri tasoilla pelaajan omien edellytysten ja halujen mukaisesti - tehdä yhteistyötä Hämeenlinnan lukion urheilulinjan (UrLi /Akatemian) kanssa - toimia kasvattajaseurana tarjoten pelaajille mahdollisuuden kehittyä aina korkeimmalle sarjatasolle saakka.

Tehdä tiivistä yhteistyötä liigajoukkueen kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi  - Juniorilentopalloon kuuluu myös naisten 2. sarjajoukkue, joka koostuu pääosin entisistä sarjapelaajista sekä A-B junioreista

Arvot

Toisten huomioiminen Kaikessa toiminnassa pitää huomioida myös muut, apua pitää voida pyytää ja sitä myös annetaan. Asioista sovitaan yhdessä keskustellen. Junioreita kannustetaan auttamaan ja tukemaan toisiaan.

Vastuullisuus Kaikilla toimijoilla on vastuunsa, joista huolehditaan. Johtokunta huolehtii, että ryhmillä ja vetäjillä on riittävät hyvät olosuhteet laadukkaan toiminnan ylläpitämiseen. Ryhmien vetäjät huolehtivat valmennuksen lisäksi sääntömääräisten asioiden hoitamisesta, kuten harjoitussuunnitelmista ja pelisääntökeskusteluista. Harjoittelulla pyritään tukemaan juniorien fyysistä ja henkistä tukemista ikä ja taitotaso huomioon ottaen.

Tasavertaisuus Jokaisen harrastajan pitää saada mahdollisuus tasavertaiseen harjoitteluun ja pelaamiseen. Myös eri joukkueita ja ryhmiä pitää kohdella tasavertaisesti.

Terveisiin elämäntapoihin ohjaaminen Osana valmennukseen kuuluu käsitellä terveitä elämäntapoja, päihteettömyyttä, ravinnon ja unen merkitystä. Mahdollisiin ongelmiin puututaan heti ja niistä tiedotetaan vanhemmille.

Tuetaan lapsen kasvua Lasten ja nuorten yksilölliset ominaisuudet otetaan huomioon ja vaatimustasot asetetaan niiden mukaan. Kaikille annetaan elämyksiä ja positiivista palautetta, jotta kasvamisen tukeminen olisi kokonaisvaltaista.